หจก. เอส. วี. เค. โมลด์
โทร 034-466449-51, 095-789-4944, 080-454-6644, 061-164-6289
  • th

ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูป


ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูป

หน้าต่างบานเปิดขวาเดี่ยว

หน้าต่างบานเปิดขวาเดี่ยว + มุ้ง AO-03 ขนาด 0.60 x 1.10 เมตร

สอบถาม
หน้าต่างบานเปิดขวาคู่

หน้าต่างบานเปิดขวาคู่ + มุ้ง AO-04 ขนาด 1.20 x 1.10 เมตร

สอบถาม
หน้าต่างบานเลื่อน

หน้าต่างบานเลื่อน + มุ้ง Slide - Fix - Slide AO-02 ขนาด 2.40 x 1.10 เมตร

สอบถาม
ประตูบานเลื่อนรางแขวน

ประตูบานเลื่อนรางแขวน AO-09 ขนาด 1.00 x 2.05 เมตร

สอบถาม
หน้าต่างบานกระทุ้ง

หน้าต่างบานกระทุ้ง + มุ้ง AO-05 ขนาด 0.05 x 0.80 เมตร

สอบถาม
ประตูบานสวิงเดี่ยว

ประตูบานสวิงเดี่ยว AO-10 ขนาด 1.00 x 2.05 เมตร

สอบถาม
ประตูบานเลื่อน

ประตูบานเลื่อน + มุ้ง Slide - Slide AO-06 ขนาด 1.60 x 2.05 เมตร AO-07, ขนาด 1.80 x 2.05 เมตร, AO-08 ขนาด 2.00 x 2.05 เมตร

สอบถาม
หน้าต่างบานเลื่อน Slide - Slide

หน้าต่างบานเลื่อน + มุ้ง Slide - Slide AO-01 ขนาด 1.50 x 1.10 เมตร

สอบถาม
ประตูบานสวิงคู่

ประตูบานสวิงคู่ AO-11 ขนาด 1.90 x 2.05 เมตร

สอบถาม
หน้าต่างช่องแสงบานเลื่อน

หน้าต่างช่องแสงบานเลื่อน + มุ้ง AW-04 ขนาด 0.60 x 0.40 เมตร

สอบถาม
หน้าต่างบานเลื่อน Slide Fix Slide

หน้าต่างบานเลื่อน + มุ้ง Slide - Fix - Slide AW-02 ขนาด 1.80 x 1.10 เมตร

สอบถาม
หน้าต่างบานเกล็ด

หน้าต่างบานเกล็ด + มุ้ง AW-03 ขนาด 0.07 x 1.10 เมตร

สอบถาม